Ransomvér

druh škodlivého softvéru, ktorý zabraňuje prístup k počítaču alebo dátam. Tento program spravidla zašifruje súbory na pevnom disku a následne vyžaduje zaplatenie „výkupného“ (anglicky ransom) za ich sprístupnenie.

Shadow IT

termín popisuje situáciu, kedy zamestnanci používajú také systémy a riešenia, ktoré neboli explicitne schválené firmou. Niektoré z nich môžu ušetriť čas, iné však môžu predstavovať pre firemné prostredie a dáta nebezpečenstvo.

Hacker

hackeri sú počítačoví špecialisti či programátori s detailnými znalosťami fungovania systémov. Dokážu ich výborne používať, ale predovšetkým si vedia systémy upraviť podľa svojich potrieb. Vo všeobecnom ponímaní sa tento termín používa pre počítačových zločincov a narušovateľov počítačových sietí, avšak tí sa po správnosti označujú ako crackeri.

Sandbox

v informatike ide o označenie pre mechanizmus v rámci počítačovej bezpečnosti, ktorý slúži k oddeleniu bežných procesov. Sandbox poskytuje procesom, ktoré v ňom bežia, obmedzený prístup ku zdrojom hostiteľského počítača – prístup k disku je typicky obmedzený na vybrané zložky, prístup k sieti na vybrané servery a porty, a podobne.

Malvertising

tento termín kombinuje označenia malvér (škodlivý sofvér) a advertising (internetová reklama). Využíva pre svoje šírenie internetové reklamné systémy, na webových stránkach dokáže zobraziť infikované bannery a prostredníctvom nich nakaziť počítač užívateľa.

Phishing

podvodná technika, ktorá sa používa na získavanie citlivých údajov (heslá, čísla, kreditné karty, a pod.) v elektronickej komunikácii. K nalákaniu „klikov“ užívateľov (obvykle prostredníctvom e-mailu) predstiera, že pochádza z populárnych sociálnych sietí, aukčných webov, online platobných portálov, úradov štátnej správy alebo od IT administrátorov.

Exploit

špeciálny program, dáta, alebo sekvencia príkazov, ktoré využívajú programátorskú chybu, čo môže spôsobiť pôvodne nezamýšľanú činnosť programu alebo operačného systému a umožňuje tak získať nejaký prospech. Obvykle ide o ovládnutie počítača alebo o nežiadúcu inštaláciu softvéru, ktorý vykonáva na pozadí ďalšej činnosti, bez toho, aby o nich užívateľ počítača vedel.

CcaaS

[Cybercrime-as-a-Service] – termín označujúci industrializáciu hackingu. Zatiaľ čo kedysi potreboval útočník poznať celý proces napadnutia, dnes si môže na internetovom čiernom trhu objednať celý kybernetický útok alebo jeho časť. Príkladom môže byť exploit kit Angler.

Botnet

označenie pre softvérových agentov alebo pre internetových robotov, ktorí fungujú autonómne alebo automaticky. V súčasnosti je tento termín najviac spájaný s malvérom, pri ktorom botnet označuje sieť počítačov infikovaných špeciálnym softvérom, centrálne riadeným z jedného centra.

Firewall

sieťové zariadenie, ktoré slúži k riadeniu a zabezpečovaniu sieťovej prevádzky medzi sieťami s rôznou úrovňou dôveryhodnosti a zabezpečenia. Zjednodušene sa dá povedať, že slúži ako kontrolný bod, ktorý definuje pravidlá pre komunikáciu medzi sieťami, ktoré od seba oddeľuje.

Cloud

poskytovanie služieb či programov servermi, ktoré sú dostupné z internetu. Užívatelia k nim môžu pristupovať vzdialene. V súvislosti s cloudom sa tak menia bezpečnostné požiadavky, ktoré musia byť omnoho komplexnejšie.