Najslabší článok IT bezpečnosti? Ľudský faktor. Ale aj proti jeho chybám sa môžete brániť.

Ste si istí, že ste urobili všetko pre to, aby boli vaše firemné dáta v absolútnom bezpečí? Nezabúdajte, že najväčším rizikom môže byť niečo veľmi prozaické – napríklad ľudia, ktorí pre vás pracujú.

Niekedy až v ťažkých situáciách skutočne zistíte, akí spoľahliví alebo nespoľahliví sú vaši zamestnanci a čoho všetkého sú schopní, keď ide „do tuhého“. Nepríjemným a potenciálne biznisu škodlivým prekvapeniam radšej predchádzajte dobrou prípravou na všetky možné scenáre vývoja v kritických situáciách. Reálny prípad, kedy boli priamo ohrozené citlivé firemné dáta, sa stal aj v istej nemenovanej medzinárodnej finančnej inštitúcii, ktorá zlučovala pobočky v dvoch krajinách do jednej. Ako to už v podobných situáciách býva, pri zlučovaní pobočiek sa znižujú aj stavy zamestnancov… Vedenie pobočky, ktorá mala splynúť s tou druhou, sa v tejto situácii rozhodli z firmy si niečo cenné odniesť. Manažment zamierili priamo na klientské dáta, ktoré chceli použiť pre vlastné biznis plány a po dohode s IT oddelením si ich začali sťahovať.

artboard_12_copy_kradezdat

„Ochrana proti podobným situáciám má tri časti. Po prvé ide o systémy Data Loss Prevention, ktoré automaticky kontrolujú napríklad odchádzajúce e-maily, či neobsahujú citlivé dáta, a zabraňujú aj uloženiu dát napríklad na prenosný disk. Ďalšou možnosťou je bezpečnostný monitoring správania sa siete, ktorý dokáže diagnostikovať presuny takýchto dát. Treťou časťou je plán reakcie na bezpečnostné incidenty. Ten hovorí, ako sa bude postupovať v prípade, ak by došlo k úniku dát,“ vysvetľuje Milan Habrcetl, expert na kybernetickú bezpečnosť spoločnosti Cisco.

Spoločnosť opísaná v tomto príklade ale našťastie mala pre podobné situácie vytvorený plán. Úniku dát zamedzilo vopred pripravené bezpečnostné riešenie pre podobné prípady. I keď istý objem informácií unikol a firma následne utrpela aj s tým spojené finančné straty, potenciálnej katastrofe, ktorá by mohla ochromiť jej podnikanie, sa dokázalo zamedziť. Buďte aj vy na podobné situácie pripravení a pamätajte si – nikdy nepodceňujte ľudí – v dobrom ani v zlom.